euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Slovenský ľudový tanec

 

PROGRAM NAY Tanečný Dom Plán predstavení ľudového súboru SĽUK Plán predstavení ľudového súboru Lúčnica

OBRÁZKY ZO SLOVENSKA

To najlepšie čo doma máme

TANEČNO-FILMOVÉ PREDSTAVENIE

* Multimediálny scénický program je zameraný na zdôraznenie regionálnej rozmanitosti Slovenska po stránke prírodnej a kultúrnej, s dôrazom na tradičný a hudobný prejav jednotlivých regiónov. Multimediálny charakter programu spočíva v prepojení filmových sekvencií a scénického spracovania konkrétnych obrazov, v ktorých sa využíva predovšetkým situačná poetika. Film a scéna sa vzájomne dopĺňajú a tvoria jeden audovizuálny celok. V 17-ich obrazoch sa striedajú motívy krajiny, udalosti v živote človeka i ukážky tradičných zvykov.

1. Krajina 7. Láska 13. Balada
2. Tatry 8. Tanec 14. Fašiangy
3. Jar 9. Na paši 15. Fujara
4. Máje 10. Hora 16. Pieseň
5. Matka 11. Nádej 17. Na muzike
6. Detstvo 12. Svadba

* Námet, scenár, réžia: Juraj Hamar
* Hudba: Stano Palúch
* Choreografia: Ján Blaho, Stano Marišler
* Film: Tono Szomolányi
* Kostýmy: Hana Cigánová
* Scéna: Peter Čanecký, Marek Holý
* Grafický dizajn: Ďuro Balogh

I. PREMIÉRA

14. decembra 2007 o 18.00 Umelecká scéna SĽUKu

II. PREMIÉRA

3. februára 2008 o 19.00 Nová scéna Bratislava

4. februára 2008 o 19.00 Nová scéna Bratislava

======================================================================
LINKY

www.carovneostrohy.ingart.sk BA

www.geocities.com/beskydydancers aj v Londíne si radi zatancujú slovenský

www.nocka.sk Národné osvetové centrum

www.sluk.sk Slovenský ľudový umelecký kolektív

www.lucnica.sk umelecký súbor Lúčnica

www.tanecnydom.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 48 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS