euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

ETANO DANCE- tanečné štúdio

 
Tanečné kurzy brušného tanca, bellydance for fittnes, gypsy dance, flamenco, pilates a pohybové aktivity pre bábätká a deti..

 Tanečné štúdio vzniklo pod občianskym združením Etnoart SK, ktorého cieľom je spoznávať, dôsledne študovať, skúmať a podporovať rozvoj umenia zahrnutého pod štýlom etno-najmä jeho projekciu v oblasti spevu, hry na hudobné nástroje, tanca, tradičných umeleckých remesiel. Jednou zo základných myšlienok združenia je prostredníctvom umenia sprostredkovať ľuďom informácie o iných kultúrach a búrať predsudky ktoré vyplývajú z nevedomosti a nepochopenia. Veď hudba a tanec je univerzálnym jazykom všetkých kultúr.

    V tomto duchu chceme budovať aj tanečné štúdio EtnoDance, ktoré vzniklo po dlhoročných tanečných a pedagogických skúsenostiach oboch zakladajúcich členiek. Samotný názov EtnoDance naznačuje zameranie štúdia smerom k tancom iných národov, kultúr, najmä z krajín Orientu. Inšpiráciou pre nás sú: Tance z Egypta, tance z oblasti Magrebu (Egypt, Maroko, Tunis, Núbia..). Ďalej sa orientujeme na oblasť Turecka, kde má tanec z dôrazom na panvu (brušný tanec) dlhovekú tradíciu.


    Ďalšou kultúrne úplne odlišnou časťou je Perzia. Našim cieľom však nieje prezentovať a vyučovať tieto tance v tradičnej forme. Čerpáme z ich bohatstva, improvizačného charakteru, hlbokého prežitku a podávame ho našim žiakom zrozumiteľnejšou formou, ktorá je našej kultúre prístupnejšia. Zároveň vytvárame priestor pre vzájomné kombinovanie rôznych tanečných žánrov a vytváranie si jedinečného prejavu každého človeka.    

    Okrem kultúry ducha chceme  však pestovať aj kultúru pohybu.  Preto sa zameriavame už na prvé roky života ktoré sú pre telesný vývin dieťaťa najdôležitejšie. Zoznamujeme rodičov s postupmi, ktoré môžu dieťaťu pomôcť v rozvoji jeho telesnej zdatnosti vo všetkých smeroch.  Samotný pohyb nemusí prospievať zdraviu a pohode. My sa zameriavame hlavne na kvalitu pohybu, ktorý má priateľský vzťah k telu a ktorý podporuje vnútorný vývin človeka.

http://www.etnodance.sk


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 50 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS