euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

BALET v SND

 

Založenie národného divadla roku 1920 vyvolalo aktivitu smerujúcu k vzniku vlastného baletného súboru...

Zároveň však vyvstala otázka: Odkiaľ získavať potrebné umelecké osobnosti? Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie neexistovala domáca baletná škola, a tak zostala jediná možnosť: pozvať českých tanečníkov a choreografov a využiť ich pomoc v rámci novovzniknutej republiky.

Tým sa začala nasledujúca intenzívna dlhoročná spolupráca s českými tanečnými umelcami, ku ktorým v čoraz väčšom počte pristupovali aj slovenskí umelci, čo sa formálne zavŕšilo v roku 1961, keď do funkcie umeleckého šéfa Baletu SND nastúpil slovenský choreograf Karol Tóth. Samozrejme, ani potom sa neskončila ďalšia spolupráca medzi slovenskými a českými umelcami. Dejiny Baletu SND možno rozdeliť do niekoľkých kapitol a období, ktoré na seba navzájom nadväzujú.

Úvodná kapitola je spätá so základným formovaním baletného súboru v SND. Dominujú tu mená Václav Kalina, Achille Viscusi a Ella Fuchsová-Lehotská a možno ju ohraničiť rokmi 1920 – 1940.

Druhou kapitolou je obdobie rokov 1940 – 1945, v ktorom vládne meno choreografa Maximiliána Fromana.

Tretia kapitola je obdobie veľmi dynamické a zahŕňa v sebe dva časové a problémové okruhy. Možno ju ohraničiť rokmi
1945 – 1960 s týmto ďalším členením: Roky 1945 – 1948 sú prechodným obdobím, počas ktorého sa stabilizoval baletný súbor v SND, Roky 1948 – 1960 sú obdobím intenzívneho rozvoja, počas ktorého sa naplno rozvinula umelecká činnosť Baletu SND. Súbor prešiel niekoľkými umelecky rozdielnymi úsekmi. Od pôsobenia Stanislava Remara cez medziobdobie Jozefa Zajka a Milana Herényiho až po nástup Karola Tótha roku 1961, po jeho štúdiách v Moskve, čím sa táto kapitola súboru symbolicky uzavrela.

Štvrtú kapitolu tvorí obdobie rokov 1960 – 1990. Je to kapitola časovo dlhá a umelecky zložitá. Balet SND sa profiloval v línii postupne sa striedajúcich umeleckých šéfov: Karol Tóth - Boris Slovák - Karol Tóth - Emil Tomáš Bartko, ktorého pôsobenie siaha až do dnešných čias.

Piata, zatiaľ posledná kapitola sa začala veľmi voľne rokom 1990. Je charakteristická nielen nástupom novej generácie slovenských choreografov, ktorú reprezentujú mená Igor Holováč, Ján Ďurovčík. Ondrej Šoth a Libor Vaculík, ktorý svoju choreografickú dráhu začal na Slovensku, intenzívnejšou spoluprácou so zahraničnými choreografmi a baletnými majstrami, ale aj medzinárodnou konfrontáciou interpretačných ambícií slovenských tanečníkov. Zároveň je to obdobie nástupu novej generácie interpretov, nie len z domácej školy, ale i zo zahraničia, ktorých umelecký potenciál sa potvrdil práve na scéne SND.

Program na mesiac december..

Piotr Iľjič Čajkovskij, Fernand Nault: Luskáčik
Baletná rozprávka v dvoch dejstvách.


Mário Radačovský, Igor Holováč, Lightfoot León: Bolero a viac ...
Večer tanečných miniatúr.

Program k nahliadnutiu na http://www.snd.sk/?program-3&mesiac=12


Ohodnoťte:
10%

Hodnotené 53 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS